ORGANIZATOR MISTRZOSTW:

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie

KOMANDOR MISTRZOSTW:

Jerzy Iwaszkiewicz

WICEKOMANDORZY:

Wojciech Ogrodziński
Zbigniew Stosio

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wojciech Ogrodziński
Krzysztof Kosiński
Barbara Ostojska-Wierzyńska

BIURO ORGANIZACYJNE REGAT:

Barbara Ostojska-Wierzyńska
ul. Dworcowa 36/20
10-437 Olsztyn
tel.: 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl

OFERTA SPONSORSKA

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie przedstawia ofertę sponsorowania 25+ Żeglarskich Mistrzostw Dziennikarzy PL, które odbędą się w dniach 9 – 11 sierpnia 2019 r. w Mikołajkach. Liczymy, że w mistrzostwach, podobnie jak w latach ubiegłych, weźmie udział około 30 załóg, reprezentujących wszystkie najważniejsze redakcje w Polsce, a także wszystkie media – telewizję, radio, prasę, multimedia. Udział w nich weźmie około 300 osób, z czego połowa to zawodnicy. Zgromadzenie tak wielkiej liczby dziennikarzy nie byłoby możliwe w żadnej innej sytuacji. Mistrzostwom patronuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotychczasowe regaty były obszernie relacjonowane w prasie, radiu i telewizji, a także w Internecie. Podobnie będzie w tym roku.

W ramach pakietu sponsorskiego proponujemy:

Tytuł Złotego Sponsora 25+ Żeglarskich Mistrzostw Dziennikarzy PL:

 1. umieszczenie logo sponsora (zawsze na pierwszym miejscu) we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 2. obecność w radiowych informacjach o imprezie, emitowanych w Radiu Olsztyn lub innych rozgłośniach, z którymi organizator zawrze stosowną umowę;
 3. umieszczenie dostarczonych przez sponsora 8 szt banerów nie większych niż 5 x 1,1 m każdy w miejscu odbywania się regat oraz 1 balonu reklamowego o wymiarach nie większych niż 2 x 5 m;
 4. udostępnienie miejsca w Wiosce Żeglarskiej na prezentację firmy;
 5. umożliwienie startu w regatach załogi z wydawnictwa reprezentującego sponsora;
 6. umożliwienie rozegrania jednego z wyścigów finałowych o Puchar Złotego Sponsora
 7. umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Złotego Sponsora.
 8. umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów.

Koszt pakietu sponsorskiego – 60 000 zł + 23% VAT

Tytuł Sponsora Głównego 25+ Żeglarskich Mistrzostw Dziennikarzy PL:

 1. umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 2. obecność w radiowych informacjach o imprezie, emitowanych w Radiu Olsztyn lub innych rozgłośniach, z którymi organizator zawrze stosowną umowę;
 3. umieszczenie 5 plansz reklamowych (banerów) o wymiarach nie większych niż 5 x 1,1 m każda w miejscu rozgrywania regat oraz 1 balonu reklamowego o wymiarach nie większych niż 2 x 5 m;
 4. wyznaczenie miejsca na prezentację firmy;
 5. umożliwienie rozegrania jednego z wyścigów o Puchar Sponsora Głównego
 6. umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów.
 7. umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Sponsora Głównego.

Koszt pakietu sponsorskiego: 40 000 zł + 23% VAT

Tytuł Sponsora 25+ Żeglarskich Mistrzostw Dziennikarzy PL:

 1. umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 2. umieszczenie 2 plansz reklamowych (banerów) o wymiarach nie większych niż 5 x 1,1 m każda w miejscu rozgrywania regat.
 3. umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów.
 4. umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Sponsora Głównego.

Koszt pakietu sponsorskiego: 15 000 zł + 23% VAT

Tytuł Przyjaciela 25+ Żeglarskich Mistrzostw Dziennikarzy PL:

 1. logo Przyjaciela we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 2. umieszczenie w miejscu odbywania się regat 1 banera o wymiarach do 3 x 1,2 m;
 3. umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych.

Koszt pakietu – od 2500 zł do 10 000 zł (w zależności od stopnia zaangażowania)

Istnieje możliwość zorganizowania i objęcia patronatem imprez wieczornych towarzyszących regatom. (np. impreza wieczorna – koncert, kolacja – koszt ok. 25 000 zł)

Wszystkie pakiety podlegają negocjacjom.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE
10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 36/20
tel. + 48 604 955 199
e-mail:bostojska@wp.pl
www.regatydziennikarzy.pl

Pobierz ofertę dla sponsorów (PDF)

Kontakt:
Biuro Regat - Barbara Ostojska-Wierzyńska
tel. +48 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl
www.regatydziennikarzy.pl

Patronat medialny:Patronat honorowy