ORGANIZATOR MISTRZOSTW:

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie

KOMANDOR MISTRZOSTW:

Jerzy Iwaszkiewicz

WICEKOMANDORZY:

Wojciech Ogrodziński
Zbigniew Stosio

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wojciech Ogrodziński
Krzysztof Kosiński
Barbara Ostojska-Wierzyńska

BIURO ORGANIZACYJNE REGAT:

Barbara Ostojska-Wierzyńska
ul. Dworcowa 36/20
10-437 Olsztyn
tel.: 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl

OFERTA SPONSORSKA

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie przedstawia ofertę sponsorowania XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy, które odbędą się w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 r. w Mikołajkach. Liczymy, że w mistrzostwach, podobnie jak w latach ubiegłych, weźmie udział około 30 załóg, reprezentujących wszystkie najważniejsze redakcje w Polsce, a także wszystkie media – telewizję, radio, prasę, multimedia. Udział w nich weźmie około 300 osób, z czego połowa to zawodnicy. Mistrzostwa znajdują się w oficjalnym kalendarzu Polskiego Związku Żeglarskiego. Mistrzostwom patronuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotychczasowe regaty były obszernie relacjonowane w prasie, radiu i telewizji, a także w Internecie.

W ramach pakietu sponsorskiego proponujemy:

Tytuł Złotego Sponsora XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy:

 • umieszczenie logo sponsora (zawsze na pierwszym miejscu) we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 • obecność w radiowych informacjach o imprezie, emitowanych w Radiu Olsztyn lub innych rozgłośniach, z którymi organizator zawrze stosowną umowę;
 • umieszczenie dostarczonych przez sponsora 8 szt banerów nie większych niż 5 x 1,2 m każdy w miejscu odbywania się regat oraz 1 balonu reklamowego o wymiarach nie większych niż 2 x 5 m;
 • udostępnienie miejsca w Wiosce Żeglarskiej na prezentację firmy;
 • umożliwienie startu w regatach załogi z wydawnictwa reprezentującego sponsora;
 • umożliwienie rozegrania jednego z wyścigów finałowych o Puchar Złotego Sponsora;
 • umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Złotego Sponsora;
 • umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów.

Tytuł Sponsora Głównego XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy:

 • umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 • obecność w radiowych informacjach o imprezie, emitowanych w Radiu Olsztyn lub innych rozgłośniach, z którymi organizator zawrze stosowną umowę;
 • umieszczenie 5 plansz reklamowych (banerów) o wymiarach nie większych niż 5 x 1,2 m każda w miejscu rozgrywania regat oraz 1 balonu reklamowego o wymiarach nie większych niż 2 x 5 m;
 • wyznaczenie miejsca na prezentację firmy;
 • umożliwienie rozegrania jednego z wyścigów o Puchar Sponsora Głównego;
 • umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów;
 • umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Sponsora Głównego.

Tytuł Sponsora XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy:

 • umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 • umieszczenie 2 plansz reklamowych (banerów) o wymiarach nie większych niż 5 x 1,2 m każda w miejscu rozgrywania regat;
 • umożliwienie dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród dziennikarzy i widzów;
 • umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych Sponsora Głównego.

Tytuł Przyjaciela XXV Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy:

 • logo Przyjaciela Mistrzostw we wszystkich materiałach (plakatach, informatorach, zaproszeniach) wydawanych przez Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie lub na jego zlecenie;
 • umieszczenie w miejscu odbywania się regat 1 banera o wymiarach do 3 x 1,2 m;
 • umożliwienie wręczenia uczestnikom regat upominków reklamowych.

Istnieje możliwość zorganizowania i objęcia patronatem imprez wieczornych towarzyszących regatom. (np. impreza wieczorna – koncert, kolacja).

Wszystkie pakiety podlegają negocjacjom.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE
10-437 OLSZTYN, UL. DWORCOWA 36/20
tel. + 48 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl
www.regatydziennikarzy.pl

Pobierz ofertę dla sponsorów (PDF)

Kontakt:
Biuro Regat - Barbara Ostojska-Wierzyńska
tel. +48 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl
www.regatydziennikarzy.pl

Patronat medialny:Patronat