ORGANIZATOR MISTRZOSTW:

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie

KOMANDOR MISTRZOSTW:

Jerzy Iwaszkiewicz

WICEKOMANDORZY:

Wojciech Ogrodziński
Zbigniew Stosio

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wojciech Ogrodziński
Krzysztof Kosiński
Barbara Ostojska-Wierzyńska

BIURO ORGANIZACYJNE REGAT:

Barbara Ostojska-Wierzyńska
ul. Dworcowa 36/20
10-437 Olsztyn
tel.: 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl

Zwycięzcy mistrzostw - 1997

I. Wprost
II. Auto-Moto
III. Radio OKO

sternik Krzysztof  Olejnik
sternik Jan Okulicz
sternik Janusz Raczyk

Sponsorzy i przyjaciele

TP SA
Hestia Insurance SA
Grupa Żywiec SA

Stomil Olsztyn
Hotel Gołębiewski
Marinus