ORGANIZATOR MISTRZOSTW:

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie

KOMANDOR MISTRZOSTW:

Jerzy Iwaszkiewicz

WICEKOMANDORZY:

Wojciech Ogrodziński
Zbigniew Stosio

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wojciech Ogrodziński
Krzysztof Kosiński
Barbara Ostojska-Wierzyńska

BIURO ORGANIZACYJNE REGAT:

Barbara Ostojska-Wierzyńska
ul. Dworcowa 36/20
10-437 Olsztyn
tel.: 604 955 199
e-mail: bostojska@wp.pl

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbyszka Stosio.

Zbyszek był od lat oddany żeglarzom. Sam żeglarz, rozumiał zagadnienia żeglarstwa; tego wielkiego, morskiego i oceanicznego, i tego na śródlądziu. Przez wiele lat był sekretarzem generalnym PZŻ i funkcję tę sprawował do końca życia (Jurek Iwaszkiewicz żartował, że Stosio pozostał jedynym sekretarzem generalnym po czasach słusznie minionych).
Mimo wielu obowiązków znajdował czas na to, by wspierać Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Żeglarskie, którego notabene był współzałożycielem. Pomagał nam przez ćwierć wieku organizować Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy. Uczestnicy naszych regat zachowają we wdzięcznej pamięci Jego uśmiech i życzliwość, wszak On zwykle wręczał medale najlepszym załogom. My także zapamiętamy Zbyszka, dobrego kolegę i niezawodnego przyjaciela.

Koleżanki i koledzy z Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Żeglarskiego.
Olsztyn, kwiecień 2020
r.
 

Patronat medialny:Patronat honorowy